Ramazan’ı oruçlarla, teravihlerle, Kur’an’la, Kadir gecesiyle, sahur ve seherlerle dolu dolu yaşadık. Bu tinsel yaşamı devam ettirmek için önümüzde bir fırsatımız daha var. Ramazan ayından sonrasında Kameri aylardan Şevval ayı geliyor. Bu ayda Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in asla terk etmediği bir sünnet olan; altı gün oruç tutmak büyük sevap.

Ramazan bayramı biter bitmez derhal altı günlük Şevvâl oruçlarının müstehab kılınması, bir taraftan vücudu aşama aşama düzgüsel düzenine alıştırmaya vesîle olurken, aslolan olarak Ramazan’daki oruç rûhâniyetini nâfilelerle devam ettirmenin bir telkinidir.

ŞEVVAL ORUCU’NUN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSİ ŞERİF

Ramazan’dan sonrasında şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Kim Ramazan orucunu meblağ ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki senenin bütününde oruç tutmuş benzer biçimde olur” (Müslim, Sıyam, 204; Tirmizi, Savm, 53; Ebu Davud, Savm, 58-59) buyurmuştur.

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?

Bu oruç peş peşe tutulabileceği benzer biçimde ara verilerek de tutulabilir (İbn Abidin, Reddu’l-muhtar, Riyad, 2003; III, 421).   Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; kısaca Ramazan’da tutulmayan oruçların ek olarak kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur. (2)

Kaynak:

islamveihsan
Diyanet Kurulu, Sorularla Cevaplar
Hak Arkadaşlarının Örnek Ahlakından 2, Osman Nuri Topbaş, Erkam Yayınları, 2011

ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE RAMAZAN ORUCU TUTULUR MU?