Ana Sayfa / Tasarruf / Şirket Bütçesi Nasıl Hazırlanmış olur?

Şirket Bütçesi Nasıl Hazırlanmış olur?

Şirket Bütçesi Nasıl Hazırlanmış olur?

Şirket Bütçesi Nasıl Hazırlanır?

Bütçe yönetimi, firmalar için oldukça mühim bir süreçtir. Bütçenin doğru şekilde hazırlanması, hazırlanan bütçenin doğru şekilde uygulanması ve çıkan sonuçlara bakılırsa etkin bir değerlendirme yapmış olup lüzumlu önlemlerin alınması firmanın elde etmiş olduğu kar için oldukça önemlidir. Doğru şekilde hazırlanan bütçe, firmanın gelir ve giderlerini denetim etmesine yarar. Bütçe iyi mi hazırlanmış olur ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?

Şirket bütçesi hazırlanırken ilk dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan firmanın bütçesini oluşturan tüm kalemlerin detaylı bir şekilde incelenmesidir. Bu aşamada herhangi bir kalemin gözardı edilmesi bütçenin doğru şekilde hazırlanmasını engeller. Ihtimaller içinde tüm gelir ve gider kalemleri teker teker belirlenmeli ve bu kalemlerin karşılarına da en yakın ihtimaller içinde değerler yazılmalıdır. Bu değerler belirlenirken geçmiş veriler referans olarak kullanılır. Bunun haricinde toplanmış olan tüm detaylı bilgiler kullanılır ve bütçeyi etkileyebilecek her kalem gözönüne alınır.

Şirket bütçesinin temel bileşenleri her birimin kendi oluşturduğu bütçelerden oluşur. Bunlar; satış bütçesi, üretim bütçesi, satışların maliyeti bütçesi, nakit bütçesi, direkt ilk madde ve araç-gereç bütçesi ve direkt işçilik bütçesidir. Bütçeler kısa zamanlı ya da uzun zamanlı olabilir. Uzun zamanlı bütçeler hazırlanmış olan kısa zamanlı bütçelerden oluşur. Bütçe hazırlamanın çeşitli basamakları vardır. İlk ilkin bütçe için genel varsayımlarda bulunulur ve ön planlama yapılır. Bu varsayımlarda bulunmak için yöneticilerin alanlarında informasyon ve tecrübe sahibi olmaları ve gerçeğe en yakın varsayımlarda bulunmaları gerekir.

Piyasa, iktisat, iç ve dış çevre hakkında çeşitli öngörülere haiz olmak da bütçe hazırlamanın ikinci basamağıdır. Hemen sonra detaylı bütçe taslakları hazırlanmış olur. Bu taslaklar bütçe hazırlanması mevzusunda düşünce yürütebilecek (departman müdürleri benzer biçimde) hep beraberce paylaşılır ve taslaklar üstünde tartışmalar yürütülür. Bu tartışmaların sonucunda bir uzlaşmaya varılır. Hemen sonra taslak gözden geçirilir ve onaya sunulur.

Bütçeye onay verecek olan birimler de onay verdikten sonrasında bütçe hazırlanmış olur. Bundan sonraki basamak bütçe kalemlerinin hazırlandığı benzer biçimde gerçekleşmesini sağlamaya çalışmaktır. Bunun için de her birimin ve tüm çalışanların koordine içinde emek harcaması ve yaptıkları ile hazırlanmış olan bütçeye ellerinden geldiği kadar sadık kalmaları gerekir. Zira gerçekleşenin hazırlanmış olan bütçedeki benzer biçimde gerçekleşmesi işletmeler açısından oldukça önemlidir. Böylelikle işletmeler gelir ve gider kontrollerini daha iyi yapabilirler. Bu da onların geleceği görme ve buna bakılırsa statejiler geliştirmeleri sağlar.

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bu habere de bakabilirisiniz

Birikim Değerlendirme Yöntemleri

Elde edilen kazançların korunması ve değerinin artması için doğru birikim yöntemlerini belirlemek gerekir. Mal varlıklarının yönetilme ve değerlendirme biçimleri birbirinden farklı olabilir. Bu gibi durumlarda ülke ekonomisi ve para birimlerinin grafikleri dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Birikimlerin değerlendirilebilmesi için şu yöntemler tercih edilebilir:

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE