Ana Sayfa / Eğitim / Sistem Mühendisliği Nasıl Bir Bölümdür?

Sistem Mühendisliği Nasıl Bir Bölümdür?

Sistem Mühendisliği Nasıl Bir Bölümdür?

Sistem Mühendisliği Nasıl Bir Bölümdür?

Değişen ve gelişen global dünya oldukca değişik mesleklerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır ve dolayısıyla yeni mesleklerin adı sık sık gündeme gelmektedir. Kısıtlı zamanda, hızla artan insan gereksinimlerine yanıt verebilecek düzeyde ve hızda üretim ve hizmet geliştirebilmek kadar, geliştirilen bu üretim ve hizmeti minimum maliyetle tüketicilere ulaştırmak da dikkat ve uzmanlık gerektiren bir iştir.  Bu süreç de günümüzün yeni çağdaş mesleklerini yaratmıştır. Bunlardan birisi de Sanayi Mühendisliği olarak da malum Sistem Mühendisliği’dir.

Sistem mühendisleri karmaşık üretim sistemlerinin tasarımı, üretimi ve bakımı benzer biçimde mevzularla direkt ilgili bir halde sistemin unsurlarını gerektiğinde müdahale ederek düzeltme ve iyileştirme, yeni sistemler yaratarak inovasyon yapma benzer biçimde vasıfları olan kişilerdir. Bu sistemler teknik, ekonomik, finansal, politik, sosyolojik ve daha oldukca endüstriyel sistemler olarak bilinir. Sistem mühendisliği bölümünde amaç öğrencinin süratli karar alabilen,optimizasyon yöntemiyle sorunlara yaklaşan ve çeşitli bilimsel yollarla sistemi yönetecek bakış açısına ve informasyon birikimine haiz olmasını sağlamaktır.

Sistem Mühendisliği vatanımızda değişik isimlerle de birçok devlet ve vakıf üniversitesinde yer almıştır. İstanbul ve Ankara’da yer edinen, teknik ve bilhassa eğitim dili İngilizce olan üniversiteler seçilebilir. Okutulan derslerden bazıları Üretim Planlama, Çizim yada Teknik Fotoğraf, Olasılık, İstatistik, Araç-gereç Bilimi, Bilgisayar Programlama ve Iktisat’dir. Bölümün mühendislik bakış açısını kazandıran en mühim dersleri ise Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Karar Destek Sistemleri benzer biçimde derslerdir.

Teknik derslerin yanında işletmelerde proje yapma ve yetişim imkanları yardımıyla okurken de edinim kazanılması mümkün olan bu bölüm, yönetim bilimi ve organizasyon mevzularına ilgili olan kişilerce de, teknik anlamda kariyer yapmak isteyen kişilerce de rahatça tercih edilebilir. Bundan dolayı bu bölümün mezunları bankacılık, sıhhat, üretim, lojistik benzer biçimde birçok sektörde istihdam edilebilir. Günümüz iş hayatında her şey sistemli olduğundan, tüm alt sistemleri doğru ve etkili bir halde yönetecek başarıya ulaşmış mühendislere gereksinim vardır.

Bu habere de bakabilirisiniz

İşletme Nasıl Bir Bölümdür?

İşletme bölümü üniversitelerin İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan ve birden çok disiplini içerisinde bulunduran bir bölümdür. İşletme bölümü, tüm dünyada geçerliliği olan ve her geçen yıl önemi artan bir bölüm olarak göze çarpmaktadır. 

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE