Ana Sayfa / Eğitim / Sosyoloji Nasıl Bir Bölümdür?

Sosyoloji Nasıl Bir Bölümdür?

Sosyoloji Nasıl Bir Bölümdür?

Sosyoloji Nasıl Bir Bölümdür?

Toplumsal bilimlerin bir dalı olan sosyoloji, cemiyet yapısı ve insan etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Toplumların ve toplumsal yapıların kökenini, gelişmesini, işlevini ve birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran sosyoloji cemiyet yapısındaki özellikleri coğrafik, ekonomik, kültürel etkileşimlerle de ele alarak geniş bir alanda toplumu irdeler ve bilimsel çıkarımlarla beraber çözümler üretmeye çalışır. Sosyoloji kısmı ise bu alanla emek verme meydana getirecek bilim insanlarını yetiştirir.

Dört senelik bir lisans eğitiminin peşinden sosyolog unvanını alacak öğrenciler, üniversite düzeyinde sosyolojik bilgilerle donanırlar. Bölümde öğrencilere sosyolojinin temel kuramlarından gelişimine, modern yaklaşımlarda bulgulara kadar alanla ilgili bilimsel nitelikli bilgiler yanında sosyolojik alanda bilimsel araştırma ve uygulama şekilleri öğretilir. Sosyoloji bölümünde cemiyet biliminin kuramsal bilgilerine haiz olmak yanında toplumla ilgili dizgesel veri toplamak, değerlendirmek ve bu tarz şeyleri sosyolojik alanlarda kullanma yetisini kazanmak da önemlidir.

Bölümün Genel Amaçları

Toplumun sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak araştırma meydana getirecek ve toplumsal yapı ve sorunlarında ilişkin dizgesel veriler biriktirerek, değerlendirme yapabilecek sosyologlar yetiştirmek bölümün amaçları arasındadır.

Bölümün Gerektirdikleri

Bu bölümde okumak isteyenler, iyi bir gözlemci olmalılardır. Ek olarak araştırma verilerini yorumlayabilecek analitik fikir kabiliyeti yanında yalnız tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji şeklinde toplumsal bilimler değil sosyolojik şekilleri uygulayabilmek açısından matematiğe de ilgi duymalılardır. Bunlarla beraber yazışma kabiliyetine ve toplumsal vakalara merak duyarak vakalar içinde bağlantı kurabilecek kabiliyete haiz olmalıdırlar.

Bölümün Emek verme Alanları

Tarihsel verileri inceleyerek, gözlem ve görüşme şekilleri ile toplumun kökenin, gelişimini, yaşam tarzını ve toplumsal ilişkilerini araştıran sosyologlar eğitim, hukuk ve planlama şeklinde öteki toplumsal alanlarda vazife alan uzmanlar için veriler toplayıp bu tarz şeyleri yorumlarlar. Ek olarak toplumun en minik kurumu aile yanında din, eğitim şeklinde toplumsal kurumlar ve toplumun demografik yapısı, köy-kent yerleşmeleri, sanayi ve ziraat, politika ve hukuk sosyolojisi şeklinde alanlarda uzmanlaşarak toplumun bu yapılanmalarıyla ilgili sorunları ortaya koyup çözümler üretirler.

İş Olanakları

Sosyologlar, kamu müesseselerinin ve hususi sektörlerin ilgili birimlerinde, araştırma şirketlerinde ve gösterim kurumlarında uzman, danışman yada araştırmacı olarak vazife alırlar. Ek olarak sosyoloji eğitimi yanında felsefe ve psikoloji alanlarında da donanım sahibi olan sosyoloji mezunları formasyon sertifikasını aldıkları taktirde eğitimci olarak çalışabilirler. Lisans eğitiminden sonrasında bilimsel nitelikli kariyerine devam eden sosyoloji mezunları üniversitelerde öğretim üyesi olarak meslek yaşamını devam ettirebilirler.

Toplumsal değişimlerin hızla yaşandığı Türkiye’de cemiyet planlaması ve meydana getirilen çalışmaların neticelerini değerlendirmek açısında sosyoloji biliminin önemi gittikçe artmaya adım atmıştır ve iş sahalarında sosyologlara gereksim duyulmaya başlanmıştır. Sadece, bu alanda kalıcı bir yer edinebilmek bireysel başarıya ve kişinin uzmanlaşmasına bağlıdır.

Eğitim Veren Üniversiteler

Üniversitelerin Edebiyat Fakülteleri’nde eğitim veren Sosyoloji kısmı, Türkiye’de devlet ve hususi üniversitelerin neredeyse hepsinde bölüm olarak yer verilmiştir. Taban puanı yüksek olan üniversiteler eğitim dilini İngilizce olarak veren ve ağırlıklı olan burs imkanı elde eden hususi üniversitelerdir. 2014-2015 yılı taban puanlarında genel sıralamaya bakıldığında Koç Üniversitesi ilk sırayı alırken Boğaziçi ve Galatasaray Üniversiteleri sıralamayı takip etmektedir. Örgün eğitim yanında bölüme yer veren açıköğretimler ise sıralamanın en sonunda yer verilmiştir.

Bu habere de bakabilirisiniz

İşletme Nasıl Bir Bölümdür?

İşletme bölümü üniversitelerin İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan ve birden çok disiplini içerisinde bulunduran bir bölümdür. İşletme bölümü, tüm dünyada geçerliliği olan ve her geçen yıl önemi artan bir bölüm olarak göze çarpmaktadır. 

Bir Cevap Yazın

CLOSE
CLOSE