Tevbe namazı, tevbenin kabulünü artıran sebeplerden birisidir. Kişi, samimî bir şekilde nedâmet duyduktan sonra, ellerini Allâh’a açarken tevbesine namazını da refik (yoldaş) eyler.

Tevbeye eşlik eden bu namaz şekli hakkında hadîs-i şerîfler bulunduğu gibi, bunun kılınış usûlü ile ilgili de kitaplarda tafsîlâtlı bilgi verilmiştir. (Bkz. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, sh: 425-426)

Hazret-i Ebû Bekir -radıyallâhu anh-, Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Bir kul, herhangi bir günah işlediğinde, kalkar, güzelce abdest alıp iki rekât namaz kılar ve Allâh’a istiğfar ederse, Cenâb-ı Hak, muhakkak o kulunu mağfiret buyurur.”

KABUL EDİLME İHTİMALİ KUVVETLİ OLAN TEVBE

Ardından Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şu âyet-i kerîmeyi okudu:

«Onlar (müttakî mü’minler), bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde, Allâh’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfâr ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki?! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler.» (Âl-i İmrân, 135) (Ebû Dâvûd, Vitr, 26/1521; Tirmizî, Salât, 181/406; Tefsir, 3/3006; Ahmed, I, 2)

Kabul edilme ihtimali kuvvetli olan bu tevbe yolu, bizler için çok büyük bir müjdedir. Ne zaman bir günah işlese, ardından tevbe namazını kılan Bilâl-i Habeşî Hazretleri ile Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- arasında geçen şu hâdise bu konunun önemini gözler önüne sermektedir:

Fahr-i Kâinât Efendimiz, bir gece rüyâsında Bilâl -radıyallâhu anh-’ı görmüştü. Sabahleyin müezzini Bilâl’i yanına çağırdı ve ona:

“-Bilâl! Dün gece cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum. Hangi ameli yaparak benden önce cennete girdin?” diye sordu.

Bilâl -radıyallâhu anh- da:

“-Yâ Rasûlâllah, ne zaman küçük bir günah işlesem arkasından hemen kalkıp iki rekât namaz kılarım. Abdestim bozulduğunda da hemen abdest alırım.” dedi.

Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem Efendimiz:

“-İşte bunun sâyesinde!..” buyurdular. (İbn-i Huzeyme, Sahîh, Beyrut 1970, II, 213/1209)

TEVBE DUASI

Ey günahlarımızı setreden Rabbimiz! Yaptığımız günahları dünyada da, âhirette de yüzümüze vurarak bizleri utandırma! Yâ Rabbi, biz âciz kullarının kötülük ve günahlarını, iyilik ve sevaplara tebdîl eyle. Bizi, sevdiğin, seçtiğin, temizlediğin, arındırdığın sâlih kulların arasına kat. Mülk Sen’indir, hüküm ve karar Sen’indir. Biz de Sen’in kullarınız. Bizim günahımız ne kadar çok ve büyükse, Sen’in af ve rahmetin ondan daha büyük!.. Bizi affet, bize merhamet ve rızânı ihsân et. Şüphesiz Sen her şeye kadirsin. Âmin.

Kaynak: Merve Güleç, Şebnem Dergisi, 145. Sayı

TEVBE NAMAZI NASIL KILINIR?