Bu yazıda Uzun yemek duası ve kısa yemek duaları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Aşağıda sofraya oturmadan önce, yemeye başlamadan önce ve yemekten sonra okunması gereken en güzel yemek duaları sizlere sunulmuştur.

YEMEK DUASI – SOFRA DUASI – TAAM DUASI –  ( Turkçe )

Elhamdü lillah ( 2 Kere)

Elhamdü lillahillezii et`amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn.

Elhamdü lillehi rabbil alemiyn vessaleeti vesseleemü alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa eelihii ve sahbihii ecmaıyn.

Vagfu anne vagfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn. ( 3 Kere )

Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab. Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab.

Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn,

iftahilbaabe yaa Allah ( 3 Kere ) Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr.

Allahümmegfir sahibe hezettaami vel eekiliyn.

Allahümmec al devletenaa daaimen evleedenaa aalimen saaliha velaa tüsallit aleynaa zalimen.

Allahümme zid velaatengus nıgmeten kesiyraten bihurmetil FATIHA…

 

NOT : Duadaki bazi harfler ikiser yazilmistir, bu o harfleri biraz uzatarak okumak anlamina gelir.

 

MANASI :

Hamd Allaha mahsustur. ( 3 kere )

Hamd bizi doyuran, sulayan, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.

Hamd alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur. Salatu selam efendimiz Muhammed s.a.v. ile O´nun al ve ashabinin tamami üzerine olsun.

Bizi afv eyle , bizi magfiret eyle , bize rahmet eyle ( Allahim ). sen bizim mevlamizsin; kafir kavimler üzerine- galib gelmemiz icin – bize yardim eyle.( 3 kere )

Allahim rizkin ve fetihlerin her cesidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa´ya s.a.v. rahmet eyle.

Ey istedigine rizki hesabsiz olarak yayan Rabbim! Mahlukata minnet ettirmeden, sadece kereminin fazliyla, kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesabsiz olarak rizk sac , ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

Ya Allah ( hayra ait ) her kapiyi ac,  ( 3 kere )

Ya Allah ya Kafi , ya Fettah , ya Müfettih ! Hayirli olarak ac ( hayirli fetihler nasib eyle )

Allahim bu yemegin sahibi ve yiyenleri magfiret buyur. Allahim onlarin devletlerini daim, evladlarini alim, salih eyle.
Onlar üzerine zalimleri musallat etme !

Allahim Fatiha suresinin sirri hürmetine, -bize- bir cok nimetler fazlalastir, noksanlastirma !

NOT: Yemeklerden sonra bu duá´ya devam edilen evde bereket kesilmez. Ve O ailenin cocuklari anne ve babasina asi olmazlar.

 

ARAPCA`SI

NOT: Üstteki arabca taam duasinda cok büyük kerametler vardir. Yemeklerden sonra bu duá´ya devam edilen evde bereket kesilmez. Ve O ailenin cocuklari anne ve babasina asi olmazlar.

Kaynak : Dua kitabi

 Muhteşem bi yemek duası {mealli}

Elhamdülillaah Elhamdülillaah Elhamdülillaahillezii et’amenaa ve sekaanaa ve cealenaa minel müslimiyn.Elhamdülillaahi rabbil aalemiyn.Vesselatü vesselaamü alaa seyyidinaa Muhammediv ve alaa aalihii ve sahbihii ecmeıyn.

Va’fü annaa vağfir lenaa verhamnaa ente mevlaanaa fensurnaa alel kavmil kaafiriryn.
Va’fü annaa vağfir lenaa verhamnaa ente mevlaanaa fensurnaa alel kavmil kaafiriryn.
Va’fü annaa vağfir lenaa verhamnaa ente mevlaanaa fensurnaa alel kavmil kaafiriryn.

Allaahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin bi adedi envaaır rızkı vel fütühaat.Yaa basıtullezi yebsüturrizka limen yeşaaü bi ğayri hisaab.Übsüt aleynaa rizkan vaasian min külli cihetin min hazaaini ğaybike bi ğayri minneti mahluukin bi mahzı fazlı keramike bi ğayri hisaab.Ya ekramel ekramiyne ve yaa erhamer raahımiyn.

İftehıl baabe Yaa Allah. İftehıl baabe Yaa Allah. İftehıl baabe Yaa Allah.Yaa Allah.Yaa Kafi.Yaa Fettaah.Yaa Müfettih.Fettih bil hayr.Allaahümmağfir sahibe hazettaaami vel aakiliyn.Allahümec’al devletehüm daaaimen evlaadehüm aalimen saaliha velaa tüsallit aleyhim zaalimaa.Allaahümme zid ve laa tenkus ni’meten kesiyraten bi hurmeti sırrı Taha ve Y asin.

(çift harfle yazılan yerler uzatılarak okunacağını gösterir)

Hamd Allah’a mahsustur. Hamd Allah’a mahsustur.Hamd;bizi doyuran,sulayan ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a mahsustur.Hamd;Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.Salat-ü selam Efendimiz Muhammed Aleyhisselam ile O’nun ali ve ashabının tamamı üzerine olsun..

Bizi affeyle,bizi mağfiret buyur,bize rahmeyle (Allah’ım)..Sen bizim Mevla’mızsın;kafir kavimler üzerine –galib gelmemiz için- bize yardım eyle.
Bizi affeyle,bizi mağfiret buyur,bize rahmeyle (Allah’ım)..Sen bizim Mevla’mızsın;kafir kavimler üzerine –galib gelmemiz için- bize yardım eyle.
Bizi affeyle,bizi mağfiret buyur,bize rahmeyle (Allah’ım)..Sen bizim Mevla’mızsın;kafir kavimler üzerine –galib gelmemiz için- bize yardım eyle.

Allah’ım rızkın fetihlerin her çeşidinin adedi kadar,Efendimiz Muhammed Mustafa’ya(s.a.v) rahmet eyle.
Ey istediğine rızkı hesapsız olarak yayan Rabbim.Mahlukata minnet ettirmeden,sadece kereminden fazlıyla,kendi gayb hazinelerinden,her cihetten bizim üzerimize hesapsız olarak rızık saç,ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

Iftahıl baabee Ya Allah(hayra ait her )kapıyı aç. Ya Allah(hayra ait her )kapıyı aç.Ya Allah(hayra ait her) kapıyı aç.Ya Allah.Ya Kafi(ey her işimize Kafi olan)Ya Fettah.ya Müfettih.Hayırlı olarak aç,hayırlı fetihler nasip eyle.
Allah’ım bu yemeğin sahibine ve yiyenleri mağfiret eyle.Onların devletlerini daim eyle,evlatlarını alim ve salih eyle,zalimleri onlara musallat etme.Allah’ım nimetlerini bol bol artır eksiltme..(Taha ve Yasin sureleri hürmetine)

(bu müthiş dua bir Allah dostunun ümmet-i Muhammed’e hediyesidir..fazla bilinmediğinden dolayı,bazı toplumlar arasında uzun olması hasebiyle yadırganır.Halbuki bu duada çok hikmetler saklıdır.Bu duanın yapılmaya devam edildiği evden bereket eksilmez,o evin sahibinin evlatları da biiznillah salih/saliha olurlar)

yemek dualari

Amin….
Elhamdulillah.. elhamdulillah.. elhamdulillah..!
Elhamdulillahillezi et amena ve sagana vecealena minel müslimin
Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, Sefaat senden ya Rasulullah
Devami devlet nasibi cennet sofralara beraket yiyenlere afiyet Meftalara rahmet Bakide kalanlara selamet..
Sofra nur, hane mamur kaza bela geri dur
Artsin eksilmesin, tassin dökülmesin Allah bereket versin
Calisip kazananlara pisirenlere ve yiyenlere..
Sana sükr diyenlere, fakirlere verenlere, dinini vatanini sevenlere hastalik yoksulluk gösterme Ya Rabbi! Kalan ömrümüzü gecen ömrümüzden hayrli kil ..Sen aff edicisin  aff etmeyi seversin, cümle Ümmeti Muhammedi Müslumanlari bagisla..

Amin… amin…amin bi hürmeti Taha ve Yasin  velhamdulillahi rabbil alemin
El Fatiha…


Yemek Duâsı


Bizler sofraya oturunca, önce: “Bismillâhirrahmânirrahîm” der, sonra elimizi uzatırız. Şayet Besmele’yi baştan unutacak olursak, hatırımıza geldiği yerde, “Bismilâhi fî evvelihî ve âhîrihî” deriz. Yemeğe böyle zikirle başlayan mü’min, fikirle devam eder, hamd’le de bitirerek Peygamberimizin şu hamd duâsını da sonunda aynen okur:

“Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn!..”

“Bizi yediren içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun. >

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN ve IZLESIN.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE