Ana Sayfa / Dini Bilgiler / Vakıf İle İlgili Hadisler

Vakıf İle İlgili Hadisler

 

Hz. Ömer (ra) Hayber’de (ganimetten) bir arazi sahibi oldu. (Bunu tasadduk etmesini emreden bir rüyayı üst üste üç gün görmesi üstüne) Resulullah (sa)’a, gelmiş olarak: “Ey ALLAH’ın Resulü! Ben Hayber’de bir tarlaya haiz oldum. Şimdiye kadar yanımda böylesine kıymetli bir arazim asla olmadı. Bu tarla için bana ne komut buyurursunuz?” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Dilersen onun aslını (ALLAH için) hapset ve [gelirini] tasadduk et!” buyurdular. Bunu üstüne Hz. Ömer (ra) araziyi tasadduk etti ve aslının satılamayacağını ve satın alınamayacağını, varis olunamayacağını, bağışlama edilemeyeceğini söylemiş oldu. Ravi der ki: “Ömer bu araziyi fakirlere, akrabalara, kölelere, ALLAH yolunda harcamalara ve yolculara bağışladı -Bir rivayette misafirlere de denmiştir-. Onun işlerini üstüne alanın ondan maruf suretiyle yemesinde yada bir dostuna yedirmesinde bir beis yoktur, yeter ki, malı kendine ana para yapmasın.”
Ravi: İbnu Ömer
Kaynak: Buhari, Şurut 19, Vesaya 28, İman 33; Müslim, Vasiyyet 15, (1632); Ebu Davud, Vesaya 13, (2878); Tirmizi

Abdulhamid İbnu Abdillah (İbni Abdillah) İbni Ömer İbnil-Hattab (ra), Hz. Ömer’in sadaka (kıldığı arazinin vakfiyesini) bana istinsah ediverdi. Şöyleki yazılıydı: “Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın adıyla. Bu, ALLAH’ın kulu Ömer’in Semğ (nam arazi) hakkında yazdığı (vakfiyename)dir.” Burada (Ravi Yahya İbnu Said) Hz. Ömer’le ilgili haberinde Nafi’in İbnu Ömer’den naklettiğinin benzerini söyledi ve: “Bir malı kendinin kılmaksızın” dedi. Gene o vakfiyenamede şu da vardı: “(Mütevellinin ihtiyacından sonrasında) onun mahsulünden her ne artarsa, bu, (sayılan öteki ödeme mahallerinden başka) dilenciler ve yoksullar içindir.” Devamla der ki: “Kıssayı aynen nakletti ve dedi ki: “Semğ’in velisi dilerse, oranın mahsulünden ödeyerek köle satın alıp, arazinin işlenmesinde kullanır. Bunu Muaykib yazdı, Abdullah İbnul-Erkam şahid oldu.” Bismillahirrahmanirrahim: Bu, ALLAH’ın kulu mü’minlerin emiri Ömer’in vasiyetidir. Eğer ona (Ömer’e) bir şey olursa (kısaca Ömer ölürse), Semğ, Sırma İbnu’l-Ekva ve orada(ki işleri yürütmek suretiyle) bulunan köle, Hayber’de bulunan yüz hisse ve orada bulunan köle, Vadi(l-Kura) da Muhammed (sa)’in bana taam olarak verdiği yüz (vask)ın idaresi, yaşamış olduğu müddetçe Hafsa’ya aittir. (Hafsa’dan) sonrasında onun idaresi Hafsa’nın ailesinden re’y sahibi birine aittir, o şartla ki bu emval satılmaz, satın alınmaz. (Mütevelli, ihtiyaçtan artan mahsul) dilenci, muhtaç ve akrabalardan münasib gördüklerine infak eder. (Bu vakfın idaresini üstüne alan mütevellinin) bundan yemesinde, yedirmesinde yada o paradan köle satın almasında bir sakınca yoktur.”
Ravi: Yahya İbnu Said
Kaynak: Ebu Davud, Vesaya 13, (2879)

Bu habere de bakabilirisiniz

Amasya İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2017)

Amasya İftar Saatleri (Ramazan İmsakiyesi 2017)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir